CT thorax en abdomen voor transplantatie bij orgaandonoren

Sinds 2023 is de screeningsmethode van orgaandonoren gewijzigd en stapsgewijs per donatieregio door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) ingevoerd. Na tussentijdse evaluatie op haalbaarheid, is per 1 januari 2024 de nieuwe screeningsmethode geëffectueerd in heel Nederland.

Dit houdt in dat bij een (potentiële) orgaandonor een CT-thorax en -abdomen wordt aangevraagd (i.p.v. een echo abdomen). Met een CT-onderzoek is het mogelijk om de kwaliteit van de organen beter te beoordelen. Belangrijk onderdeel hiervan is screening op maligniteiten, maar ook kennis van eventuele aberrante vasculaire anatomie en adequate ‘size matching’.

Ook als er al een CT-scan is gemaakt, zal deze opnieuw moeten worden beoordeeld en verslagen in het kader van de orgaandonatie. Voor de beoordeling van de longen geldt dat een reeds gemaakte scan niet ouder mag zijn dan 72 uur (in verband met een eventueel snel veranderend longbeeld op IC).

Voor de extra kosten van de CT-scan is een extra bedrag begroot bovenop de reguliere vergoedingen, die een ziekenhuis krijgt bij een orgaandonatieprocedure.

In afstemming tussen de NTS en de NVvR (sectie Acute radiologie en bestuur) is een template voor radiologische verslaglegging bij orgaandonorscreening opgesteld. Voor het template, dat bestaat uit verslagitems, een standaardverslag en een standaardverslag zonder afwijkingen, klik hier.

Over de wijzigingen in de screeningsmethode van orgaandonoren is ook een toelichting gegeven op de Algemene Vergadering van de NVvR van 19 maart 2024.
Tijdens de Radiologendagen zal op donderdag 23 mei een parallelsessie worden gegeven met de titel 'Acute beeldvorming voorafgaand aan transplantatie: wat wil de transplanatiechirurg van ons weten en waarom?'. Klik hier voor meer informatie over de Radiologendagen 2024.

Voor een eerdere memo van de NTS over de wijziging van screeningsmethode, zie het nieuwsbericht Wijziging beleid radiologie in postmortale orgaandonatie d.d. 24 februari 2023.