Wijziging beleid radiologie in postmortale orgaandonatie

In 2023 wijzigt de screeningsmethode van orgaandonoren in Nederland. Er zal een CT-thorax en -abdomen worden gemaakt bij elke donor. Vanwege de impact van deze wijziging, wordt deze trapsgewijs per donatieregio geïmplementeerd door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Meer informatie is te lezen in een memo van de NTS van 22 februari 2023. Klik hier.

In afstemming tussen de NTS en de NVvR (sectie Acute radiologie en bestuur) is een template voor radiologische verslaglegging bij orgaandonorscreening opgesteld voor een standaard CT-thorax + CT-abdomen met IV contrast tijdens de portoveneuze fase (evt. arteriële fase, split-bolus; gebruik eventueel ook recent verrichte CT).

Voor vragen/suggesties kan contact worden opgenomen met de NTS (zie contactgegevens in de memo) of via het bureau NVvR.

Bovenstaande informatie is voor NVvR-leden ook te vinden bij de sectie Acute radiologie > Sectiezaken.