Leidraden / standpunten / notities

De NVvR speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied door het opstellen van verenigingsdocumenten. Deze bieden de leden ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Bij de naamgeving van documenten committeert de NVvR zich aan de uniforme terminologie zoals vastgesteld in de Raad Kwaliteit (FMS, 2017).

Leidraden

Standpunten

 

Beleidsnotities

Adviezen

Overig/extern