Kwaliteitsvisitatieverklaring direct in GAIA

Deelname aan een kwaliteitsvisitatie van de NVvR komt vanaf heden direct in het persoonlijk dossier in GAIA voor de herregistratie bij RGS. Verzending van een visitatieverklaring per e-mail komt hiermee te vervallen.

Na afloop van een kwaliteitsvisitatie wordt het definitieve visitatieverslag aan de contactpersoon van de vakgroep verzonden. Ook ontvangen op dat moment alle radiologen die hebben deelgenomen een visitatieverklaring vanuit het kwaliteitsvisitatiesysteem Exata/Compusense ten behoeve van de periodieke herregistratie bij RGS.

Door gebruik van het BIG-nummer is uitwisseling tussen de systemen Exata/Compusense en GAIA nu mogelijk. Deelname van u en uw collega’s aan de kwaliteitsvisitatie wordt vanaf september 2022 automatisch verzonden vanuit ons systeem Exata naar ieders dossier in GAIA. Dit geldt in eerste instantie voor de toekomstige visitaties, die nog afgerond gaan worden. Met terugwerkende kracht zullen de deelnames aan de  kwaliteitsvisitaties in de afgelopen 5 jaar worden vastgelegd.

Indien de RGS u vraagt een niet-deelname verklaring te overleggen, omdat u niet in de gelegenheid bent geweest deel te nemen aan een kwaliteitsvisitatie, dan kunt u contact opnemen met de NVvR.

Meer weten over GAIA als radioloog? Klik hier op de NVvR-website.
Meer weten over RGS en herregistratie? Klik hier op de KNMG-website.