Stralingsonderwijs

Ieder jaar organiseert Boerhaave Nascholing in september de cursus Stralingsbescherming voor radiologen voor de nieuwe lichting aios. Als uitvloeisel van de opleidingseisen (CORONA en Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming) zullen differentianten Nucleaire Radiologie en Interventieradiologie een hierop aansluitende en aanvullende module moeten volgen. Ook voor 'zittende' radiologen is hieronder informatie opgenomen over een cursus Stralingsbescherming.

Stralingsbescherming voor aios radiologie

Stralingscursus (IRS). In het eerste of tweede jaar volgt een aios dit stralingsonderwijs. Zie voor meer informatie de rubriek Opleiding/voor aios op deze website.

Stralingsbescherming voor differentianten Nucleaire Radiologie

Deze module wordt iedere 1,5 - 2 jaar gegeven en heeft een duur van 5 werkdagen plus een examen. Check de site van Boerhaave Nascholing voor de data.

Stralingsbescherming voor differentianten Interventieradiologie

Deze module wordt 1 keer per jaar gegeven (inclusief afsluitend examen). Check de site van Boerhaave Nascholing voor de datum.

Stralingsbescherming open bronnen voor radiologen

De cursus “Stralingsbescherming open bronnen voor radiologen” is bedoeld om de aios van net voor de overgang naar CORONA in de gelegenheid te stellen om de stralingsbeschermings-kennis van nucleair-geneeskundige handelingen op hetzelfde niveau te brengen als die van de CORONA-aios. Het behaalde diploma van deze eendaagse cursus in combinatie met een eerder behaald diploma “Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M voor radiologen” geeft dan dezelfde bevoegdheden als het huidige diploma “Stralingsbescherming voor Radiologen” (sinds 2016). Deze cursus is enkele malen georganiseerd, ook voor reeds langer werkzame radiologen die deze cursus voor de cross over certificaten nodig hadden, maar in januari 2019 was de laatste cursus.

Radiologen die een cursus Stralingsbescherming open bronnen nodig hebben voor hun aanvraag voor een deelcertificaat, kunnen voor één dag(deel) aansluiting zoeken bij de meerdaagse cursus van Boerhaave Nascholing voor radiologen/radiotherapeut-oncologen. Vermeld daarbij dat de cursus bedoeld is om als radioloog te kunnen voldoen aan de eisen voor een cross over deelcertificaat.

Aanmelding voor één van de genoemde onderwijsactiviteiten gaat via Boerhaave Nascholing; mochten de opties nog niet open staan dan adviseren we kandidaten om per e-mail (aan Boerhaave) alvast een vooraanmelding te doen.

Overzicht verplichte examens stralingsbescherming per differentiatie voor Hora/Corona