Strategische visie '21-'30: Radiologie, de navigator van de zorg

De strategische visie NVvR '21-'30 is in de eerste helft van 2021 tot stand gekomen op basis van een dialoog binnen het bestuur, input en reacties van leden en met vertegenwoordigers van alle commissies en secties van de NVvR. De visie is gepresenteerd tijdens de Radiologendagen 2021 en vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 17 juni 2021.

Met deze visie zijn de ontwikkelingen die de radiologie doormaakt en op zich af ziet komen benoemd. Hierbij staan 4 rollen van de radioloog centraal: AInnovator, Behandelaar, Consultant en Diagnosticus (ABCD) en zijn 4 thema’s benoemd: Werkplezier, Zichtbaarheid, Techniek & AI en Betaalbaarheid van zorg. De visie is geen eindproduct. Het is de start van een volgende periode. Zoals toegelicht kan elke radioloog invulling geven aan deze verdere uitwerking. Dit kan zowel als individu, als samen met de afdeling/maatschap in het ziekenhuis en/of met de sectie/commissie binnen de NVvR.

Groepen 
Categorie 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
strategische visie