Standpunt yttrium-90 radioembolisatie bij colorectale levermetastasen

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat yttrium-90 radioembolisatie als salvagetherapie bij niet verwijderbare leveruitzaaiingen bij darmkanker voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De voorwaarden t.a.v. indicatiestelling, kwaliteitseisen voor expertisecentra en een opzet voor dataregistratie staan beschreven in het waarborgendocument. 
Zie: Bijlage 8) Waarborgendocument Yttrium-90 radioembolisatie bij niet-resectabele colorectale levermetastasen in de salvage setting.

Groepen 
Categorie 
Type 
Kwaliteitsnorm