Radiologie in levelcriteria traumachirurgie

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) heeft in het verleden monodisciplinair, dat wil zeggen zonder raadpleging of betrokkenheid van andere medische specialismen, levelcriteria traumachirurgie opgesteld. Na besprekingen tussen de NVvR en NVT is begin november 2018 een voorstel voor de onderdelen in de levelcriteria die radiologie betreffen geformuleerd. Dit is aangeleverd bij de NVT en in de Algemene Vergaderingen van de NVvR van 15 november 2018 en 7 februari 2019 voorgelegd, besproken en vastgesteld.

Deze criteria voor radiologie maken onderdeel uit van de levelcriteria traumachirurgie versie 2020-2024.

De NVT heeft meermaals laten weten radiologie in hun levelcriteria op te nemen zoals door de NVvR aangeleverd. We ontvangen echter signalen vanuit ziekenhuizen, die als level 1, 2 of 3 worden bezocht, dat dit eind 2020 nog niet geheel is verwerkt. Met name voor level 2 ziekenhuizen zijn er enkele afwijkingen in de beschikbaarheid buiten kantooruren.

Groepen