Notitie Procesbeschrijving Echografie

Beleidsnotitie Procesbeschrijving Echografie (14 januari 2015, Werkgroep Echografie) is een beleidsnotitie van de NVvR waarin een beschrijving wordt gegeven van aanvraag tot en met verslag en van de context van echografisch onderzoek met speciale aandacht voor taken en verantwoordelijkheden van radiologen. De beleidsnotitie is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 4 juni 2015.

Groepen 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
Echografie
Proces
radioloog