Notitie Echografie niet uitgevoerd door een radioloog

Deze beleidsnotitie ‘Echografie niet uitgevoerd door, noch onder supervisie van een radioloog’ (6 augustus 2018, Bestuur in samenwerking met Werkgroep Echografie) heeft speciale aandacht voor taken en verantwoordelijkheden van radiologen.
De beleidsnotitie is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 15 november 2018. Het is een aanvulling op de beleidsnotitie Procesbeschrijving Echografie vastgesteld op Algemene Vergadering van 4 juni 2015.

Groepen 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
Echografie