Good Clinical Practice 2012

Wat is een goede radioloog?
Door de toenemend hoge kwaliteit van beeldvormende technieken is de radioloog van nu in staat om diagnostiek en behandeling meer en meer te verbeteren. Het beschrijven van afwijkingen op de foto alleen is niet voldoende. De radioloog zal ook keuzes moeten maken tussen alternatieve beeldvormende mogelijkheden en onderzoeken moeten beoordelen in het licht van de klinische vraagstelling, de behandelmogelijkheden en klinische relevantie. Dit maakt de radioloog tot een van de centrale spelers in het diagnostisch proces. De toenemende subspecialisatie draagt er toe bij dat het vak intensieve raakpunten heeft gekregen met nagenoeg alle specialismen. De werkgroep heeft in het document Good Clinical Practice een integratieve benadering van een ‘ideale’ radioloog van vlees en bloed nagestreefd. Voorop staat daarbij hoe hij in de dagelijkse praktijk zou moeten functioneren.

Het document Good Clinical Practice is besproken en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de NVvR op 10 november 2011.

Werkgroep Radiologische Praktijk/Good Clinical Practice:
dhr. dr. A.V. (Xander) Tielbeek, voorzitter
dhr. drs. J.C.N.M. (Hans) Aarts
dhr. drs. G.E.R. (Gerard) Griever
dhr. drs. J.W.A.P. (Jos) van Hoogstraten
dhr. Prof. dr. J.S. (Han) Laméris
dhr. drs. F.B.M. (Floris) Sanders
dhr. drs. I.H. (Bert) van Schelven

Groepen 
Categorie 
Type 
Kwaliteitsnorm
Trefwoorden 
normpraktijk