De rol van de radioloog in 2020

Het vak van de radioloog is aan verandering onderhevig. Nieuwe technologie, beschikbaarheid van beeldvorming en beeldgestuurde therapieën, de veranderende context in het ziekenhuis en organisatie van zorg rondom patiëntengroepen zijn aanleidingen voor de radioloog om zich te heroriënteren op zijn of haar rol in de toekomst. De rol van de radioloog in 2020 en het profiel van de radioloog na 2020 zijn het uitgangspunt van de voorliggende strategische visie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR).

Deze strategische visie (vastgesteld in de Algemene Vergadering van 9 juni 2016) is om te delen en te bespreken en is tevens een uitnodiging om deel te nemen aan de discussie over het toekomstbeeld van de radioloog en wat ervoor nodig zal zijn om dat te bereiken.

Groepen 
Categorie 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
strategie
visie