Standpunt NVvR (sectie Mammaradiologie) en LRCB t.a.v. thermografie

Standpunt NVvR (sectie Mammaradiologie) en LRCB t.a.v. thermografie voorziet in de behoefte aan informatie over dit onderwerp in relatie tot onderzoek naar borstkanker. Bekrachtiging door de Algemene Vergadering op 8 februari 2018.

Groepen 
Categorie 
Type 
Sectie