Richtlijnen

Hieronder staan de actuele richtlijnen binnen dit aandachtsgebied die door de NVvR zijn geautoriseerd. Er wordt aangegeven wie de gemandateerde vertegenwoordiger is en of er een nieuwe versie in ontwikkeling is. Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen we u naar de Richtlijnendatabase.
 

Acute start van Peritoneale Dialyse, dhr. A.R. van Erkel, (in ontwikkeling)
Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA), mw. C.S.P. van Rijswijk en dhr. J.A. Vos (in commentaar)
Hemoptoe, dhr. J.A. Vos
Antitrombotisch beleid, dhr. R.J. Lely
Diabetische Voet
Centraal Veneuze Toegang, dhr. P.A.A. Le Haen (in ontwikkeling)
Enterale toegang, dhr. P.M.T. Pattynama
Gebruik MRI bij patiënten met implantaten, dhr. E.J. Vonken (in commentaar)
Hepatocellulair carcinoom (HCC), dhr. M.C. Burgmans, F.E.J.A. Willemssen en O.M. van Delden (geautoriseerd dec.2023)
Hevig Menstrueel Bloedverlies (uterusembolisatie, ulipristal), dhr. J.A. Reekers, dhr. H. van Overhagen en dhr. P.N.M. Lohle
Luchtbehandeling operatie-en behandelkamers, dhr. M.W. de Haan 
Niercelcarcinoom, dhr. R.L. Miclea, dhr. R.W. van der Meer interventierad (in herziening)
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), dhr. H. van Overhagen en dhr. J.A. Reekers
Pelvic inflammatory disease: Drainage van het tubo-ovarieel abces (TOA)” en “Mycoplasma genitalium en PID ” dhr. C. van der Leij
Perioperatief traject, dhr. M.C. Burgmans 
Shuntchirurgie, dhr. L.E.M. Duijm en dhr. D. Vroegindeweij
Sedatie en analgesie bij volwassenen, dhr. T.E.A. Geeraedts, klankbordgroeplid (in herziening)
Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer
Vaattoegang voor hemodialyse, dhr. R.J.B. Brans 
Veneuze pathologie: CompressietherapieDiepe veneuze ziekteUlcus cruris venosumVarices, dhr. M.W. de Haan, dhr. C. Arnoldussen (in commentaar)

Procedure beoordeling Richtlijnen NVIR - WCIR