Kwaliteitsnormen interventieradiologie

Dit normendocument geeft aan welke kwaliteitsstandaarden interventieradiologen in Nederland hanteren en volgens welke principes wordt gewerkt. In dit document wordt onder radiologische interventies verstaan: beeldgestuurde interventies die door (interventie)radiologen worden verricht. De normen hebben derhalve alleen betrekking op de beroepsgroep radiologen en richten zich op randvoorwaarden zoals organisatie van zorg, bekwaamheid en beschikbaarheid van behandelaars, faciliteiten en eisen aan uitvoering.

Het document is vastgesteld in de Algemene Vergadering van de NVvR op 10 november 2022.

Categorie 
Type 
Kwaliteitsnorm
Trefwoorden 
kwaliteitsnorm
interventieradiologie