Verstandige keuzes binnen de radiologie

De Federatie en de wetenschappelijke verenigingen hebben ‘verstandige keuzes’ opgesteld. Verstandige keuzes zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment.

De verstandige keuzes voor de radiologie zijn in de AV van juni 2014 vastgesteld.

Een compleet overzicht van verstandige keuzes van andere verenigingen vindt u op de website van de Federatie.

Categorie 
Type 
Advies
Trefwoorden 
choosing wisely
verstandig kiezen