NVvR Beleidsplan Kwaliteit 2022-2027

Het beleidsplan kwaliteit 2022-2027 beschrijft de belangrijkste doelstellingen en actiepunten voor de commissie kwaliteit in de komende jaren. 
De missie van dit kwaliteitsbeleid is het ‘vergroten van kennis, betrokkenheid en draagvlak van kwaliteitsdossiers’.
Er zijn 5 belangrijke thema’s gedefinieerd:
- netwerkvorming en samenwerking;
- zichtbaarheid en draagvlak;
- veilig werken en bekwaamheid;
- bevorderen implementatie;
- bevorderen innovaties, ICT en duurzaamheid.

Het beleid wordt door de commissie aangescherpt en aangepast naar de nieuwste inzichten en behoeften. Het is een levend document. Bij het beleidsplan is een bijlage met actieplannen opgeleverd (intern document).

Het beleidsplan is tijdens de Algemene Vergadering op 23-06-2022 vastgesteld.

Zie ook het oude beleidsplan kwaliteit 2013-2017

 

 

Categorie 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
beleid
kwaliteit
draagvlak
netwerkvorming
zichtbaarheid