Leidraad verslaglegging

De Leidraad radiologische verslaglegging geeft adviezen t.a.v. de vorm en inhoud van een radiologisch verslag. De leidraad is gepresenteerd aan en vastgesteld door de Algemene Vergadering op 17 juni 2021 (zie agendapunt 14. voor de commentarentabel).

Er bestaan geen algemeen geaccepteerde regels voor een verslag, maar de belangrijkste componenten worden in deze leidraad behandeld. Afhankelijk van omstandigheden en de lokale situatie kan de ordening worden aangepast of kunnen onderdelen worden samengevoegd of weggelaten.

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
verslag