Leidraad Informed consent bij radiologische interventies

De leidraad informed consent geeft aanbevelingen voor de informed consent procedure bij radiologische interventies. De interventieradioloog dient zich er voorafgaand aan een procedure van te vergewissen dat informed consent is verkregen en gedocumenteerd. De leidraad is door de AV vastgesteld op 22 juni 2017.
Aanbevolen wordt dat ieder ziekenhuis een lijst beschikbaar heeft met kans van slagen en soorten en aantallen complicaties per type ingreep, zodat zowel interventieradiologen als verwijzers van hetzelfde ziekenhuis uniform voorlichting aan patiënten geven.
De NVIR/NVvR stelt hiervoor een voorbeeldlijst complicaties beschikbaar.

 

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
informed consent
interventieradiologie