Leidraad archivering en beoordeling survey en scout opnames

De leidraad (geaccordeerd AV dd 16-11-2017) is opgesteld door de commissie kwaliteit en geeft adviezen t.a.v. de werkwijze en verantwoordelijkheden bij de aanvraag, uitvoering en beoordeling van beeldvormend onderzoek.

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
scout
survey
archiveren