Leidraad Expertise bij klachtensituaties elders

Externe partijen (aansprakelijkheidsverzekeraars, klachtencommissie van ziekenhuis, etc.) kunnen een beroep doen op de expertise van de NVvR, waarbij de onafhankelijkheid en deskundigheid van de NVvR als wetenschappelijke vereniging een waarborg is voor een zorgvuldige en uniform uitgevoerde herbeoordelingsprocedure. In het addendum staan de mogelijke formuleringen opgenomen van de conclusie die een panel kan trekken. 

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
expertise
herbeoordeling
deskundigheid
klachtensituatie