Richtlijnen

​Addendum Infectieuze Endocarditis, dhr. R.P.J. Budde 
CVRM na een reproductieve aandoening, mw. B.K. Velthuis (in ontwikkeling)
Diagnostiek bij stabiele angina pectoris zonder bekend coronairlijden, mw. R. Vliegenthart, dhr. H.W. van Es, dhr. R.N. Planken
Kleinevatenvasculitis, dhr. P.M.T. Pattynama
leidraad zorgproces pijn op de borst Connect, mw. R Vliegenthart (in ontwikkeling)

Sectieleidraad cardiale MRI follow-up van patiënten met een Fontan circulatie (NVvR-NVK)

Coronaire CT-scans: van voorbereiding tot verslaglegging, document en e-learning, dhr. R.P.J. Budde (voorzitter)

Basisprotocollen beeld en verslag