Aan de slag met GAIA als radioloog

Hier vindt u als radioloog informatie over GAIA als uw persoonlijke dossier van bij- en nascholingen vanaf 1 juli 2018. Dit dossier kunt u bij uw herregistratie aan RGS openstellen. Zie meer over GAIA op de KNMG-website.

Congresagenda
In de congresagenda of nascholingsagenda in GAIA staan alle Nederlandse bij- en nascholingen, die door de NVvR zijn geaccrediteerd, de bekendere buitenlandse congressen, die op voorhand zijn geaccrediteerd en de buitenlandse congressen waarvoor individuele accreditatie is aangevraagd.

Inloggen
Heeft u uw GAIA-dossier al geactiveerd? Dan kunt u inloggen via deze link. Uw gebruikersnaam is "BIG-" gevolgd door uw eigen BIG-nummer. Uw wachtwoord is u per e-mail toegestuurd bij activatie van uw GAIA-dossier. Via "Wachtwoord vergeten?" kunt u zonodig per e-mail een nieuw wachtwoord aanvragen.
Heeft u uw GAIA-dossier nog niet geactiveerd? Ga dan via deze link naar de activeringspagina voor GAIA waar u met uw BIG-nummer (11 cijfers) en uw relatienummer, waarmee u bij de RGS bekend bent, uw dossier kunt activeren.

Bij- en nascholingen vóór 1 juli 2018 niet persé in GAIA
Van alle bij- en nascholingen die u vóór 1 juli 2018 heeft bijgewoond kunt u de certificaten aanleveren bij de RGS op het moment van herregistratie. Of u kunt ervoor kiezen om deze handmatig (één voor één) toe te voegen in GAIA, zodat u niets meer kwijt kunt raken. Dit gaat via Snel toevoegen in GAIA (zoals ook bij op voorhand geaccrediteerde buitenlandse congressen). Kies voor de optie "Nascholingen van vóór 1 juli 2018". U bent zelf verantwoordelijk of deze bij- en nascholingen daadwerkelijk zijn geaccrediteerd. Zie hiervoor Accreditatielijsten tot 1 juli 2018.
Tot 1 juli 2018 kende de Commissie Accreditatie ook halve punten toe. Indien u ervoor kiest om deze nascholingen aan uw persoonlijk dossier in GAIA toe te voegen, mag u 0,5 punt op een certificaat (wiskundig) naar boven afronden op een hele punt.

Nederlandse congressen / online nascholingen
Vanaf 1 juli 2018 komen van een Nederlands, geaccrediteerd congres of een online nascholing de accreditatiepunten vanzelf in het persoonlijke dossier, mits de aanbieder vooraf via GAIA accreditatie bij de NVvR heeft aangevraagd. (Dit kunt u dus niet als deelnemer.) De congresorganisatie voert uiterlijk 2 maanden na afloop de accreditatiepunten in en heeft daarvoor het BIG-nummer nodig. Gebeurt dit niet, dan graag met de congresorganisatie contact opnemen. Een papieren certificaat hoeft niet meer te worden verstrekt, de nascholingspunten in GAIA zijn het bewijs van deelname.
Noot: Met ingang van 1 april 2019 kunnen e-learnings vanaf 30 minuten worden aangeboden voor accreditatie, waarbij halve punten kunnen worden toegekend en er geen afronding meer naar boven plaatsvindt.  

Accreditatie Overige Deskundigheidsbevordering (ODB)
Tijdens de Algemene Vergadering van 12 november 2020 is ingestemd met het voorstel van de commissie Accreditatie om Overige Deskundigheidsbevordering (ODB) onder voorwaarden te accrediteren voor activiteiten die vanaf 1 januari 2021 plaatsvinden. In de tabel kunt u nalezen welke ODB-activiteiten door de NVvR worden geaccrediteerd en hoe u de punten aan uw GAIA-dossier kunt toevoegen.

Accreditatie mogelijk voor begeleide intervisie voor medisch specialisten
Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om accreditatie aan te vragen voor medisch specialisten die deelnemen aan begeleide intervisie. Dit is voortgekomen uit het besluit in het Accreditatie Overleg van de wetenschappelijke verenigingen van december 2018. Het gaat hierbij om ABAN accreditatie, klik hier voor meer informatie. Hoe het werkt in een intervisiegroep en wat de voorwaarden zijn voor accreditatie leest u in deze notitie.

BIG-nummer
Een Nederlandse congresorganisatie heeft het BIG-nummer nodig om iemand toe te kunnen voegen bij de ‘presentie’, zodat de accreditatiepunten in GAIA worden bijgeschreven. Een BIG-nummer heeft altijd 11 cijfers, kán beginnen met een 0 en eindigt bij specialisten altijd op 01. Tip: sla het eigen BIG-nummer op in de mobiele telefoon om het altijd bij de hand te hebben.

Buitenlandse congressen
De bekendere buitenlandse congressen zijn op voorhand geaccrediteerd en worden ‘automatisch’ (lees: door het bureau van de NVvR) aan de congresagenda toegevoegd. Buitenlandse congressen, die in de congresagenda staan, kunnen na afloop door de deelnemers zelf worden toegevoegd aan het persoonlijke dossier in GAIA, waarbij het certificaat wordt ge-upload (zie hieronder). Zie voor buitenlandse congressen, die op voorhand zijn geaccrediteerd, de congresagenda van GAIA.

Zelf toevoegen van buitenlandse congressen
De NVvR kent de volgende opties voor het zelf toevoegen van buitenlandse bij- en nascholing aan het persoonlijke dossier:
- Bekendere buitenlandse radiologische congressen, die op voorhand zijn geaccrediteerd (toevoegen via congresagenda, geen goedkeuring nodig). Dit zijn congressen zoals ESR/ECR, RSNA Annual Meeting, CIRSE, DAVOS/IDKD, ESGAR (zie verder Buitenlandse congressen hierboven).
- Buitenlandse radiologische congressen met EACCME of AMA accreditatie (toevoegen als activiteit, geen goedkeuring). Als een radiologisch congres niet in de congresagenda staat (zie hierboven) en ook niet van een zustervereniging/instantie is (zie hieronder), maar wél EACCME of AMA punten heeft, dan kunt u deze toch zelf toevoegen aan uw GAIA dossier.
- Radiologische congressen van zusterverenigingen & erkende instanties (toevoegen als activiteit, geen goedkeuring). Zie bijgevoegde lijst van zusterverenigingen en instanties, die is gebaseerd op Radiology Organizations op de RSNA-website, Institutional Member Societies op de ESR-website en Holland Radiology Page.
- Radiologische online congressen (toevoegen als activiteit, geen goedkeuring). Zie bijgevoegde lijst van online nascholingen.
Na het toevoegen van een buitenlands congres met certificaat aan uw persoonlijke dossier, kunt u desgewenst het aantal accreditatiepunten naar beneden aanpassen. Hiervoor gaat u terug naar "Mijn dossier", opent het betreffend congres en past u per dag de punten aan.

Zelf accreditatie aanvragen
Alleen voor buitenlandse bij- en nascholingen die niet in de congresagenda staan en/of niet op voorhand zijn geaccrediteerd (geen erkende zustervereniging, instantie, online nascholing en/of EACCME/AMA-punten), dient vooraf accreditatie te worden aangevraagd bij de NVvR. Klik hier.

Zoektermen
Zowel voor de aanvragers van accreditatie-verzoeken, het zoeken van bij- en nascholingen in de congresagenda als (straks) het genereren van overzichten, kunnen maximaal 4 zoektermen aan een cursus of congres worden toegekend. De lijst van zoektermen is gebaseerd op de aandachtsgebieden in de radiologie.