Introductie

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) is opgericht op 14 april 1901. De NVvR behartigt de belangen van haar leden, zorgt mede voor een goede toegankelijkheid en kwaliteit van de radiologie en draagt bij aan een positieve beeldvorming rond de radiologie en de radiologen in Nederland.

De NVvR draagt bij aan de beschikbaarheid van bekwame, goed opgeleide radiologen door een optimale behoefteraming en capaciteitsplanning en door het opstellen en uitvoeren van een goed opleidingsbeleid, inclusief bij- en nascholing.

De NVvR waarborgt een kwalitatief hoogstaande uitvoering van het vak radiologie door het ontwikkelen en uitvoeren van beleid in wetenschappelijk onderzoek, informatie- en communicatietechnologie, medische technologie, kwaliteitszorg, interne toetsing en organisatieontwikkeling.

De NVvR onderhoudt goede contacten met de politiek, overheid, wetenschappelijke verenigingen, buitenlandse zusterverenigingen en overige maatschappelijk relevante partijen teneinde de maatschappelijke positie van de radioloog en het draagvlak voor en de continuïteit van de uitvoering van het vak radiologie te waarborgen.

De NVvR kent een verenigingsstructuur met een bestuur, diverse secties, commissies en werkgroepen en een bureau dat de vereniging ondersteunt. De NVvR heeft bijna 1200 actieve leden (praktiserend radiologen), circa 400 juniorleden (arts-assistenten-in-opleiding tot radioloog) en meer dan 200 emeritusleden. Klik hier voor een lijst van leden met bijzondere verdiensten, waaraan een erelegpenning of erelidmaatschap is toegekend

Een groot deel van de informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In het besloten gedeelte (toegankelijk voor leden van de NVvR door middel van hun lidmaatschapsnummer en een aan hen verstrekt wachtwoord) bevinden zich de ledenlijst, de interne vergaderstukken, de richtlijnen in ontwikkeling e.d.

De NVvR kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten of e-mail berichten beantwoorden waarin advies wordt gevraagd. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met de afdeling radiologie of het patiëntenservicebureau van uw ziekenhuis. 

Meer weten over de geschiedenis van radiologie in Nederland? De webpagina https://www.radhis.nl/ wordt door enkele actieve NVvR-leden beheerd. 

Ter ere van het 115-jarig bestaan van de NVvR heeft de Historische Commissie een korte film gemaakt over meer dan een eeuw radiologie in Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=XwjG4tBjxCc