Informatie industrie

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) is de beroepsvereniging voor radiologen die vele activiteiten organiseert zoals de Sandwichcursussen en de Radiologendagen. De NVvR brengt haar circa 2.000 leden daarvan onder andere op de hoogte via de kwartaaluitgave MemoRad. Bedrijven kunnen intekenen op deze NVvR-activiteiten. Klik hier voor de intekenlijst voor 2023.

Onderstaand volgt een toelichting bij de items op de lijst.

Sandwichcursus
De Sandwichcursus (SWC) wordt in 2023 twee keer door de NVvR georganiseerd. Het is een nascholingscursus waarbij twee radiologische aandachtsgebieden op twee verschillende dagen centraal staan. Het programma wordt dezelfde week herhaald. Een totale SWC duurt dus vier dagen. Er zijn zowel plenaire sessies met vooraanstaande sprekers als parellelsessies. In 2023 zullen de twee SWC’en in de Reehorst in Ede plaatsvinden.

De SWC is interactief van opzet en is voornamelijk bedoeld voor de ouderejaars aios en radiologen. Het is voor u mogelijk om standruimte te huren op de SWC. Een standaardstand heeft een afmeting van 3x2 m en maximaal 2 personen mogen zo’n stand bemannen. De stand bemanning krijgt een lunch, koffie/theepauze en twee parkeerkaarten aangeboden. Uw logo wordt vermeld in de RAD App en u heeft de mogelijkheid om 1-minuut te pitchen bij aanvang van de plenaire sessies op dinsdag en donderdag. Bovendien wordt het logo van uw bedrijf tijdens de pauzes op een groot scherm in de zaal getoond. De NVvR kan u, in samenwerking met de congresorganisatie BENG!, wellicht nog meer mogelijkheden aanbieden om uw naamsbekendheid te vergroten.
Graag maak ik u erop attent dat de eerste Sandwichcursus met de aandachtsgebieden Mammaradiologie en Abdominale Radiologie van 7 tot en met 10 februari 2023 staat gepland.

SWC en RD presents
Clubsandwich – Best of both worlds

In een constant veranderende wereld, verandert ook de manier waarop we onderwijs en nascholing consumeren. Op 24, 25 en 26 mei 2023 zal in de Reehorst in Ede een mooie bijeenkomst worden georganiseerd waarbij de sterke punten van de SWC en van de Radiologendagen worden gecombineerd in één groot congres. Er zullen vakinhoudelijke en sectie- en subspecialisme-overstijgend onderwerpen aan bod komen in plenaire- en parallelsessies. De organisatie is in handen van BENG!.
U kunt uw belangstelling voor dit evenement kenbaar maken op de intekenlijst. BENG! zal daar aan het begin van het jaar contact met u over opnemen.

MemoRad
Elk kwartaal (maart, juni, september en december) verschijnt onze verenigingsuitgave MemoRad in een oplage van 2.150 exemplaren. MemoRad wordt toegestuurd aan alle NVvR-leden (ongeveer 95% van de Nederlandse radiologen is lid van de NVvR!), maar ook aan zusterverenigingen en een aantal instanties binnen en buiten de gezondheidszorg. Als adverteerder krijgt u een gratis exemplaar van MemoRad toegestuurd. U kunt adverteren in één of meerdere edities van MemoRad of een insert/folder laten bijvoegen.

Graag maak ik u er op attent dat er twee themanummers van de MemoRad zijn in 2023, te weten Nederland-België, wat kunnen we van elkaar leren? en De toekomst van de Radioloog?.

Hopelijk heeft u met het bovenstaande een indruk gekregen van de mogelijkheden die de NVvR biedt om uw naamsbekendheid onder radiologen te vergroten. Mocht u hier zelf nog andere ideeën over hebben dan is overleg hierover altijd mogelijk.

Als u bijgevoegde intekenlijst per e-mail en uiterlijk 18 november 2022 aan het bureau NVvR retourneert, ontvangt u daarna zo spoedig mogelijk een bevestiging van de items die u zijn toegekend en nadere praktische informatie over deadlines en wijze van aanlevering voor wat betreft advertenties. Enige weken voor de Sandwichcursus of Clubsandwich ontvangt u over deze activiteiten nadere praktische informatie van de congresorganisatie BENG!.

Mochten bij u nog vragen resteren, dat kunt u natuurlijk contact opnemen.