Wijzigingen in bestuur NVvR

Naast de overdracht van het voorzitterschap van prof. dr. Mathias Prokop naar dr. Jet Quarles van Ufford heeft tijdens de algemene vergadering van de NVvR van 9 februari jongstleden, onder dankzegging voor de enorme inzet, één bestuurslid het bestuur verlaten en zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden.

Na een bestuurstermijn van drie jaar hebben wij afscheid genomen van bestuurslid portefeuille kwaliteit dr. Evert-Jan Vonken. Hij is per direct opgevolgd door drs. Miranda Snoeren. Met de benoeming van dr. Jet Quarles van Ufford als voorzitter van het bestuur kwam de functie van secretaris in het bestuur vrij. Wij hebben Adrienne van Randen bereid gevonden haar op te volgen.
Tijdens deze algemene vergadering is aangekondigd dat bestuurslid portefeuille kwaliteit drs. Merlijn Peterse medio dit jaar wordt opgevolgd door dr. Jesse Habets. Ook is aangekondigd dat drs. Steven van Bokhoven in het najaar het penningmeesterschap van drs. Dave Sanders gaat overnemen.

Zie ook nieuwsbericht Overdracht voorzitterschap NVvR