Verzoek om vroege opsporing borstkanker met MRI

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie aangenomen om vroege opsporing van borstkanker met MRI mogelijk te maken voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel. Vanuit de NVvR was een brief aan de leden van de Tweede Kamer geschreven om deze motie te ondersteunen.

De resultaten van de DENSE-studie hebben laten zien dat een MRI van toegevoegde waarde is bij borstkankerscreening en de benodigde kennis en techniek zijn in de ziekenhuizen beschikbaar. Dit is (nog) niet onderzocht voor contrast versterkte mammografie (CEM), wat desondanks wel in het advies van de Gezondheidsraad is genoemd als veelbelovend alternatief.

Eind januari had staatssecretaris Blokhuis van VWS aan de Tweede Kamer laten weten het advies van de Gezondheidsraad over te nemen, om MRI niet in het bevolkingsonderzoek borstkanker op te nemen, maar een proefbevolkingsonderzoek te starten naar CEM. De NVvR had al eerder haar bedenkingen bij het advies van de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris overgebracht. Zie Reactie op advies Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker d.d. 2 december 2020.