Symposium 'Immediate & Non-Immediate Overgevoeligheidsreacties op Contrastmiddelen'

Op vrijdag 12 april jongstleden organiseerde de afdeling Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, onder leiding van radioloog Aart van der Molen, een middagsymposium gewijd aan 'Immediate & Non-Immediate Overgevoeligheidsreacties op Contrastmiddelen: Geen premedicatie, maar alternatief CM en allergologisch onderzoek'.

De bijeenkomst, bijgewoond door meer dan 70 professionals, was toegankelijk voor alle NVvR-leden en startte met een welkomstlunch. Het programma werd geopend door radioloog Joost Nederend, sectievoorzitter Abdominale radiologie. Een update over de meest recente richtlijnen voor het Veilig Gebruik van Contrastmiddelen (deel 3) vormde de inleiding van het programma.

Allergologen van het Erasmus MC, Amsterdam UMC en Universitair Medisch Centrum Groningen deelden hun inzichten en ervaringen met verhelderende presentaties. Onderwerpen als de testopties (huidpriktest versus intradermale test), de procedures en de toegevoegde waarde van deze tests in de praktijk werden uitvoerig besproken. Ook werd uitgebreid ingegaan op alternatieven voor standaard contrastmiddelen, de betekenis van kruisovergevoeligheid bij zowel acute als late reacties, en de implicaties voor middel-specifieke registratie en de labeling van overgevoeligheidsreacties in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

De vragen en de interactieve discussie tijdens en na elke presentatie onderstreepten de diversiteit in benaderingen en logistieke uitdagingen in de omgang met overgevoeligheidsreacties op contrastmiddelen in de klinische praktijk. De dag werd afgesloten met drie boeiende, contrast-gerelateerde casusbesprekingen gepresenteerd door fellows, gevolgd door een informele borrel en diner.

De presentaties zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerden en zijn terug te vinden op de website van de NVvR