Save the date: bijeenkomst netwerkvorming wetenschap

NVvR Netwerkbijeenkomst Wetenschap binnen de radiologie - TEAM UP! op maandag 3 april 2023 van 16.00-20.00 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht

De Commissie Wetenschap NVvR organiseert op maandag 3 april een tweede bijeenkomst ‘netwerkvorming wetenschap binnen de radiologie’. Met deze bijeenkomst wil de Commissie een volgende stap zetten in het samenbrengen van onderzoekers en onderzoeksideeën.

Inschrijven
Het exacte programma zal nog bekend worden gemaakt, maar u kunt zich nu al inschrijven, ook om op de hoogte te blijven van de verdere invulling van de bijeenkomst. De inschrijving verloopt via https://inschrijven.radiologen.nl/ waar u de activiteit NVvR Netwerkbijeenkomst Wetenschap – TEAM UP! kunt vinden.
Mocht u (als niet-NVvR-lid) problemen hebben met inschrijven, dan kunt u een e-mail sturen naar nvvr@radiologen.nl.

Kennisagenda
Tijdens deze bijeenkomst zal de nieuwe kennisagenda 2023-2027 worden gepresenteerd, waarvan hier al een voorproefje is te vinden. Leden worden uitgenodigd om de geprioriteerde kennisvragen uit te werken tot onderzoeksvoorstellen. Bijvoorbeeld voor de nieuwe call van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZonMw), die specifiek bedoeld is voor onderwerpen uit de kennisagenda's van wetenschappelijke verenigingen.

Subsidieoproep ZE&GG ronde 2023
Let op: deze ZonMw call is op 21 februari 2023 opengegaan en de deadline voor indiening van het projectidee is 18 april 2023. Lees hier alles over doel, criteria, aanpak etc. 

Ontwikkelingen
Daarnaast willen we u tijdens de bijeenkomst op 3 april bijpraten over de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging op het gebied van wetenschap en zorgevaluatie, succesvolle initiatieven delen, maar vooral ook onderzoekers en researchcoördinatoren uit verschillende instellingen bij elkaar brengen om ervaringen uit te wisselen.

Voor wie?
(Arts-)onderzoekers, projectleiders, researchcoördinatoren van afdelingen radiologie. Iedereen die geïnteresseerd en betrokken is bij wetenschap in het radiologisch vakgebied.

Meer informatie en aanmelden
Binnenkort volgt meer informatie over het programma, sprekers en exacte locatie in Utrecht. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Zoals gezegd, kunt u zich al inschrijven om op de hoogte te blijven via https://inschrijven.radiologen.nl/

We kijken uit naar uw komst!
Namens de Commissie Wetenschap
Prof. dr. Marion Smits, voorzitter