Samenscholing 9/2023

Ontvangen verzoeken in september tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten.

15 december 2023: Bot aan Bod: alles over DXA, Amsterdam UMC, locatie VUmc.
7-9 februari 2024A multidisciplinary approach to the diagnosis of bone tumours, LUMC Leiden

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.