Samenscholing 3/2024

Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten.

4 april 2024: Cursus Forensische Radiologie: (inter)nationaal perspectief, Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag
12 april 2024: Immediate & Non-Immediate Overgevoeligheidsreacties op Contrastmiddelen:
Geen premedicatie, maar alternatief CM en allergologisch onderzoek
, De Roskam te Houten

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.