Samenscholing 1/2023

Ontvangen verzoeken in januari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten.

21 april 2023Neuroradiologie in de dagelijkse praktijk 2023, HagaZiekenhuis
22-23 september 2023: 30th Annual Late Summer CT & MRI Course - Musculoskeletal Imaging, Château St. Gerlach, Valkenburg

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.