Reactie op advies Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

Vanuit de NVvR is een brief aan de staatssecretaris VWS gestuurd in reactie op het advies MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker van de Gezondheidsraad. Na bespreking van het advies eind november in de ledenvergadering van de sectie Mammaradiologie is besloten een brief te sturen om onze mening te laten horen en recht te doen aan de resultaten van de DENSE-studie.

De brief is gedeeld met de sectieleden Mammaradiologie en de Volkskrant besteedt er vandaag aandacht aan. Klik hier.

Het Algemeen Overleg Preventie (waar het standpunt van de staatssecretaris over MRI in het bevolkingsonderzoek borstkanker op de agenda komt ter bespreking met de Tweede Kamer) is verplaatst van 3 december naar 1 februari.