Radiologie op thuisarts.nl

Peiling: Gebruik jij Thuisarts.nl in de dagelijkse praktijk?

De website Thuisarts.nl is de grootste onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland. Er zijn ruim 500 teksten over medische-specialistische zorg beschikbaar. De informatie is primair geschreven voor de patiënt, maar kan ook gebruikt worden door artsen en verpleegkundigen. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van het proces van samen beslissen. 
Sinds 2021 is er i.s.m. de commissie kwaliteit ook informatie over radiologie ontwikkeld voor Thuisarts. Klik hier voor de onderwerpen. Deze teksten zullen in het komende jaar verder worden uitgebreid.

In een korte enquête peilt Thuisarts de ervaringen met het gebruik van deze website. Tot vrijdag 20 januari 2023 kun je via deze link (anoniem) deelnemen aan deze peiling.