Protocollen en e-learning coronaire CT-scans

Beeldvorming van de coronair arteriën met computed tomography (CT) is in opkomst en wordt steeds vaker als diagnostische test van eerste keuze ingezet bij klachten van pijn op de borst.

Het maken van een coronaire CT-scan kan echter technisch lastig zijn door onder andere de beweeglijkheid van het hart. Een goede patiëntvoorbereiding, een goed ingesteld CT-scan acquisitieprotocol en juiste beeldbewerking zijn hierbij noodzakelijk. Voor een heldere communicatie tussen aanvrager, radioloog en patiënt is een complete en gestructureerde verslaglegging nodig.

Protocollen

Op initiatief van de NVvR en in samenwerking met de NVVC (cardiologen), NVKF (klinisch fysici) en NVMBR (laboranten/MBB-ers) zijn protocollen voor coronaire CT-scans opgesteld van voorbereiding, via beeldacquisitie en -bewerking tot verslaglegging. Met uniformering van protocollen streeft de sectie Cardiovasculaire radiologie naar kwaliteitsborging en reductie van praktijkvariatie. De protocollen kunnen ook worden gebruikt door ziekenhuizen die willen starten met coronaire CT-scans waarmee de landelijke dekking van coronaire CT-scans ook kan toenemen. Klik hier voor het document 'Coronaire CT-scans: uniformering van voorbereiding tot verslaglegging'.

E-learning

Naast de beschrijving van protocollen is met behulp van SKMS-gelden een e-learning Coronaire CT Scans ontwikkeld, waarmee kan worden geoefend met het beoordelen van coronaire CT-scans volgens het CAD-RADS 2.0 systeem.

Voor deze e-learning is een account in de Digitale Leeromgeving (DLO) nodig. Radioloog (in opleiding) maar nog geen DLO-account? Stuur een e-mail naar het bureau van de NVvR om een DLO-account aan te vragen.
Al wel een DLO-account? Klik op e-learning Coronaire CT Scans of ga in de DLO naar het tabblad "Meer aanbod" en klik op Radiologie > E-learnings NVvR > Coronaire CT Scans".

Sandwichcursus

In het najaar staat een Sandwichcursus Cardiovasculaire en Thoraxradiologie op het programma van 7 t/m 10 november 2023. De SWC cardiovasculaire radiologie op 8 en 9 november heeft als thema ischemische hartziekten, waarbij er o.a. sessies zullen zijn over de ontwikkelingen in diagnostiek bij pijn op de borst en het CAD-Rads 2.0 systeem. Inschrijving opent na de zomer.

Lopende studies

Momenteel lopen er in Nederland drie grote studies waarin de rol van Coronair CT en toegevoegde FFRct analyses wordt onderzocht.

In 2022 is de CLEAR-CAD studie gestart waarin een primair CT-angiografie gedreven diagnostisch traject bij patiënten met pijn op de borst op klinische uitkomsten en kosten wordt vergeleken met de standaard zorg. Het is een studie onder ruim 6500 patiënten in meer dan 30 centra in Nederland met subsidie van het programma Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik en ZonMw.
Deelnemen aan de CLEAR-CAD studie als includerend centrum? Neem contact op met de projectleiding via het CLEAR-CAD e-mailadres in het Amsterdam UMC. Betrokken radioloog is Nils Planken en het e-mailadres kan ook worden gebruikt voor overige interesse of vragen.

De FUSION studie onderzoekt de toegevoegde waarde van Fractional Flow Reserve techniek op basis CT (FFRct) analyses bij 528 patiënten met pijn op de borst, die op een Coronair CT een stenose van 50-90% hebben. Er wordt gerandomiseerd tussen een FFRct analyse op de gemaakte CT beelden en standaard zorg (waar vaak een invasief coronair angiogram de volgende stap zal zijn). De studie wordt gefinancierd uit de regeling ”Veelbelovende Zorg”. Centra met interesse tot deelname kunnen contact opnemen met Ricardo Budde via zijn e-mailadres in het Erasmus MC.

Tevens loopt ook de iCoronary studie, gefinancierd vanuit een Doelmatigheid subsidie naar de rol van geavanceerde invasieve en niet invasieve methoden om de ernst van een stenose in de coronair arteriën te bepalen.