Prijs best abstract voor CLEAR-CAD

Tijdens de Radiologendagen gaven zeven jonge onderzoekers in de radiologie een pitch op het hoofdpodium op vrijdagmiddag. Uit deze pitches werd Victor Verpalen door het publiek gekozen als winnaar. Hij presenteerde de CLEAR-CAD trial, een gerandomiseerde studie waarin een CT-strategie wordt vergeleken met de huidige standaardzorg in 6.444 patiënten met pijn op de borst en een verdenking op coronairlijden (CAD).

De prijzen voor de drie best abstracts werden uitgereikt door prof. dr. Rutger-Jan Nievelstein en door dr. Floor Groepenhoff, beide lid van de commissie wetenschap van de NVvR.

Klinische resultaten en kosteneffectiviteit van een diagnostische en behandelingsstrategie van vooraf CTCA plus selectieve niet-invasieve functionele beeldvorming in vergelijking met standaardzorg bij patiënten met pijn op de borst en vermoedelijke coronaire hartziekte: ontwerp CLEAR-CAD
1e prijs best abstract door Victor Verpalen (Amsterdam UMC, Radboudumc, VieCuri MC, Tergooi MC, HMC, MUMC)
Patiënten met pijn op de borst die verdacht wordt van coronaire hartziekte (CAD) ondergaan meestal meerdere diagnostische tests om obstructieve atherosclerotische CAD te bevestigen of uit te sluiten. Sommige tests kunnen de aanwezigheid van CAD mogelijk niet effectief beoordelen, waardoor een optimale behandeling wordt uitgesloten. Een diagnostische strategie waarbij vooraf computertomografie coronaire angiografie (CTCA) wordt toegepast, in combinatie met een optimale medische behandeling die is afgestemd op de ernst van coronaire hartziekte (CAD), kan effectiever zijn dan de standaardzorg bij het voorkomen van ernstige nadelige cardiale gebeurtenissen.
De CLEAR-CAD-studie is de eerste gerandomiseerde studie die is opgezet om de werkzaamheid te onderzoeken van een gecombineerde CTCA-geleide medische en selectieve revascularisatiestrategie vooraf.

Volledig geautomatiseerde klepsegmentatie voor intracardiale bloedstroom beoordeling middels 4D flow MRI, inclusief geautomatiseerde hartkleptracking en transvalvulaire snelheidsmapping
2e prijs best abstract door Thomas in de Braekt (Isala, AUMC, NWZ)
Volledig geautomatiseerde klepsegmentatie voor 4D-flow-MRI is vergeleken met handmatige en semi-geautomatiseerde segmentatie bij patiënten met c-AVSD en gezonde vrijwilligers. De resultaten tonen aan dat handmatige segmentatie de beste interne consistentie heeft, terwijl semi-geautomatiseerde segmentatie aanzienlijk sneller is. De variaties in netto voorwaarts volume (NFV) en regurgitatiefractie (RF) waren klein en niet significant verschillend tussen de methoden. Intra/interobserver-overeenstemming was hoog voor semi-geautomatiseerde en handmatige segmentatie. Geautomatiseerde segmentatie kan een haalbaar alternatief zijn voor 4D-flow MRI-klepkwantificering.

Kosten en gezondheidseffecten van selectie op basis van CT-perfusie voor endovasculaire trombectomie binnen 6 uur na het begin van de beroerte
3e prijs best abstract door Arnolt-Jan Hoving (Amsterdam UMC)
Hoewel CT-perfusie (CTP) vaak wordt gebruikt bij acute beroertes, zijn de lange termijn kosten en gezondheidsimplicaties onduidelijk bij CTP-gebaseerde selectie voor endovasculaire behandeling (EVT). In het onderzoek werden 703 patiënten met een grote bloedvatocclusie binnen 6 uur na beroerte onderzocht. Vergeleken met behandeling van alle patiënten, leidde CTP-gebaseerde selectie niet tot lagere kosten of gezondheidswinst. Voor de detectie van een grote bloedvatocclusie bleek CTP wel kosteneffectief. De conclusie van het onderzoek is dan ook dat CTP-criteria niet zouden moeten worden gebruikt voor EVT-uitsluiting, maar wel gebruikt kan worden voor het detecteren van een behandelbare occlusie binnen 6 uur.

Drie inspirerende voorbeelden van onderzoeksprojecten die meer inzicht geven in en waarde toevoegen aan de radiologische praktijk. Deze presentaties zijn een uitnodiging aan alle radiologen-in-opleiding en andere jonge onderzoekers in de radiologie om volgend jaar ook een abstract in te dienen en mee te dingen naar de prijzen voor het beste abstract.

Klik hier voor lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR.