Nieuwe patiënteninformatie op Thuisarts.nl

Er is nieuwe patiënteninformatie over radiologie beschikbaar op Thuisarts.nl.

Informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op bestaande richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten. Wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen maken hier samen begrijpelijke teksten van voor het brede publiek. 

Ontwikkeling van Thuisarts-informatie is een standaard onderdeel van richtlijnontwikkeling. Patiënteninformatie voor radiologie is echter vaak gericht op de onderzoeksmodaliteit en minder op een specifieke aandoening. Daarom zijn overkoepelende teksten opgesteld voor de meest voorkomende radiologische verrichtingen. Deze worden vervolgens op de website gekoppeld aan de betreffende aandoeningen.
Deze nieuwe teksten zijn tot stand gekomen onder redactie van mw. dr. G. (Gwen) Vuurberg, in samenwerking met de Commissie Kwaliteit NVvR.

Nieuwe gepubliceerde onderwerpen zijn:

  • Ik krijg een PET-CT-scan
  • Ik krijg een prik met hulp van een echo
  • Ik krijg een onderzoek waarbij met een naald cellen worden weggehaald met hulp van een echo
  • Ik krijg een onderzoek waarbij een stukje weefsel wordt weggehaald met hulp van een echo of CT-scan
  • Ik krijg een onderzoek om te kijken hoe mijn bloed door mijn bloedvaten stroomt (duplex-onderzoek)
  • Ik krijg een röntgenfoto van mijn slokdarm (slikfoto)

Klik hier voor meer informatie.