Landelijke dekking Twiin DVDexit beelden en verslagen

Geen DVD's meer versturen, maar alle ziekenhuizen die elkaar via één landelijke voorziening kunnen bereiken voor de verzending en ontvangst van radiologische beelden en verslagen. Een mijlpaal die bijna is bereikt en op 15 april is gevierd met een online bijeenkomst Twiin DVDexit 100% dekking voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Zie ook ICT&health en Zorgvisie die er aandacht aan besteden of het Twiin-programma op LinkedIn voor meer berichtgeving.

De afgelopen maanden is het aantal bereikbare ziekenhuizen via Twiin DVDexit toegenomen tot 65 en ook zelfstandige klinieken en diagnostische centra kunnen zich nu aansluiten. Al deze zorginstellingen zijn met één centrale of meer decentrale mailboxen opgenomen in het adresboek.
In dezelfde periode is het aantal onderzoeken dat via Twiin DVDexit wordt verzonden exponentieel gestegen. In maart werd het aantal van 50.000 onderzoeken bereikt. Met deze grote aantallen beelden en verslagen, vooral richting de UMC's en een aantal topklinische ziekenhuizen, is het soms flink aanpoten om dat aan de ontvangende kant te verwerken en ook de snelheid van verzending tot ontvangst op piekmomenten heeft de aandacht. Neveneffect van een succesvolle start, waarin elk nieuw ziekenhuis in het adresboek binnen een dag door andere ziekenhuizen wordt gevonden.

Beelden en verslagen naar de patiënt

De komende tijd zal de functie ZorgBericht aan de voorziening worden toegevoegd, waarmee ziekenhuizen ook aan patiënten beelden en verslagen kunnen versturen. Via een link in een e-mail en met een SMS-code kan een patiënt inloggen in een portaal om zijn beelden te bekijken en in DICOM-formaat te downloaden. Deze functie kan ook worden gebruikt richting zorgverleners, die niet in het adresboek staan.

Samenwerking met Twiin-gebruikers

Belangrijke pijler onder het succes van Twiin DVDexit is het netwerk van Twiin-gebruikers, dat vanuit de deelnemende ziekenhuizen is ontstaan, en waarmee het projectteam en de leverancier o.a. via de regio's overlegt en communiceert. Ook weten Twiin-gebruikers elkaar onderling te vinden voor aanvullende regionale of lokale afspraken over het gebruik van de voorziening. Vraagstukken worden waar mogelijk pragmatisch opgelost, ook met betrokkenheid van alle PACS-leveranciers.

Naar beeldbeschikbaarheid

Deze mijlpaal met Twiin beelden en verslagen is een eerste stap. De volgende stap is het realiseren van een tijdlijn van radiologische onderzoeken met de Twiin-projecten Beeldbeschikbaarheid en Knoop. De functionele vereisten aan beeldbeschikbaarheid van de NVvR zijn hiervoor het uitgangspunt.

Eerdere nieuwsberichten:
Gebruik BSN bij uitwisseling beelden en verslagen via Twiin d.d. 28 oktober 2020
Met Twiin naar landelijke uitwisseling van beelden en verslagen d.d. 12 augustus 2020
Alle ziekenhuizen straks aangesloten op Twiin beeld en verslag? d.d. 25 juni 2020