Kan MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk mogelijk worden gemaakt?

Begin dit jaar is de staatssecretaris van VWS met een motie gevraagd om MRI in het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met dicht borstklierweefsel mogelijk te maken. Afgelopen week is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de stand van zaken.

In de brief is te lezen dat ZonMw een subsidieoproep voorbereidt om CEM en MRI met elkaar te vergelijken, dat het RIVM is gevraagd een uitvoeringstoets te doen van beide technieken en dat de NVvR in kaart brengt op welke wijze alvast tijdelijk invulling kan worden gegeven aan MRI in het bevolkingsonderzoek.

Dat laatste komt voort uit twee gesprekken, die de NVvR voor de zomer met VWS en met het RIVM heeft gehad. Tijdens deze gesprekken met vertegenwoordigers van NVvR-bestuur, sectiebestuur Mammaradiologie en radiologen uit de DENSE-studie is het verzoek gekomen aan de NVvR om in kaart te brengen wat nodig is om aanvullende MRI-screening alvast aan te kunnen bieden in het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel. Dit verzoek wordt nu uitgewerkt en begin oktober staat een volgend gesprek met het RIVM en VWS gepland. Naast dit algemene bericht zullen de leden van de sectie Mammaradiologie tijdens de najaarsvergadering geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken en inhoudelijk worden meegenomen.

Met het verzoek aan de NVvR geeft de staatssecretaris uitvoering aan de motie Renkema c.s., die door de hele Tweede Kamer is aangenomen, om vroege opsporing van borstkanker met MRI mogelijk te maken.

Zie ook Medisch Contact: Mogelijk MRI tijdelijk bij borstkankerscreening d.d. 1 oktober 2021.

Eerdere nieuwsberichten:
Verzoek om vroege opsporing borstkanker met MRI d.d. 10 februari 2021
Reactie op advies Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker d.d. 2 december 2020