Gastvrijheid in de beeldvorming tijdens CLUB Sandwich

Mocht je denken dat het aanbieden van koffie een teken van gastvrijheid is, dan werd je tijdens deze sessie door Jeroen Frerichs uit die droom geholpen. Gastvrijheid zit juist in de zorg en aandacht die je biedt, eventueel bij die kop koffie.  

Vanuit een jarenlange ervaring bij de Hotel Management School Maastricht maakte hij de aanwezigen in de zaal duidelijk dat gastvrijheid zit in de vriendelijke aandacht, veiligheid en duidelijkheid die je geeft aan je patiënt, maar ook aan je collega. Nadat Jeroen tijdens een dag meelopen op een afdeling radiologie een betere indruk had gekregen van de werkomgeving van de radioloog was zijn belangrijkste boodschap: verplaats je in degene die zich heeft overgeleverd aan je zorg. Een aanmeldzuil of koffie-automaat in de wachtkamer bieden geen aandacht of antwoord op de vraag die een patiënt heeft. Naar zijn ervaring wordt het herstellend vermogen van de patiënt juist bevorderd wanneer de patiënt zich gezien en gehoord voelt. De aandacht die je daaraan besteedt, hoeft je bovendien niet meer tijd of geld te kosten.  

Zijn verhaal is nog maar de start van de tweede dag CLUB Sandwich. Tijdens deze dag vertellen diverse NVvR-commissies wat zij doen om het dagelijks werk van de radioloog op het gebied van kwaliteit, beroepsbelangen, wetenschap en onderwijs te vergemakkelijken. Op medisch-inhoudelijk vlak zijn er sessies over abdomen, thorax, msk, immuuntherapie en nucleaire therapie, en ook de hands-on echosessies kunnen op veel belangstelling rekenen. Een boeiende plenaire sessie over AI en de uitreiking van de Frederik Philipsprijs zijn de voorbode van een feestelijke afsluiting van de dag met een muzikale sessie. En vormen daarmee de opmaat naar een gezellig en uitverkocht druk feest.