De juiste radioloog op de juiste plek

De radiologie kent 10-15% vrouwelijke hoogleraren in Nederland, en dat is minder dan het gemiddelde*, maar hun bijdragen blijven niet onopgemerkt, ook internationaal. Drie van hen kwamen de afgelopen weken in de publiciteit, waarbij ze laten zien dat de radioloog zich als gids door het landschap van zorg en onderzoek beweegt.

Zo sprak prof.dr. Rozemarijn Vliegenthart op 16 december jl. in Groningen haar oratie uit over de radioloog als gids in het zorglandschap. De radioloog kan aan de patiënt de juiste, snelle en veilige route bieden naar de juiste bestemming. Dit is van grote waarde in een tijd die vraagt om passende zorg, zorg op de juiste plek, digitalisering en preventie. Rozemarijn draagt haar boodschap tevens uit als voorzitter van de sectie Cardiovasculaire radiologie van de NVvR en als voorzitter van de European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR).

Van prof.dr. Marion Smits werd op 15 december jl. een portret en video gepubliceerd in het kader van Medical Delta, een samenwerkingsverband van Erasmus MC, TU Delft en LUMC. Onlangs is zij als één van de acht hoogleraren geïnaugureerd om onderzoek van verschillende universiteiten op het gebied van technologische oplossingen voor de zorg met elkaar te verbinden. Lees hier meer over 'gefedereerd leren' waarbij een algoritme om hersentumoren te meten naar de data in het ziekenhuis wordt gebracht. Marion heeft de portefeuille Wetenschap & Internationale betrekkingen in het NVvR bestuur en is voorzitter van de Research Committee van de European Society of Radiology.

Voor de Rotterdam Memory Walk op 17 december jl. gaf prof.dr. Meike Vernooij in een video uitleg over dementieonderzoek. Zij doet onderzoek naar vasculaire dementie voor betere herkenning van vaatschade, als oorzaak van dementie voor tijdige en gerichte behandeling voor de patiënt. Afgelopen zaterdag is voor dit onderzoek ruim 100.000 euro opgehaald. Meike is voorzitter van de Committee Diagnostic Neuroradiology van de European Society of Neuroradiology (ESNR). Luister ook naar het interview dat Aunt Minnie had met Meike tijdens ECR 2023.

Tot slot aandacht voor een radioloog van de volgende generatie: dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten. Zij is epidemioloog, onderzoeker en in opleiding tot radioloog (differentiatie nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie). Begin 2023 krijgt zij de Early Career Award van de KNAW uitgereikt. Met haar onderzoek zoekt ze verbetering van de diagnostiek en behandeling van tumoren van het centraal zenuwstelsel via het ‘theranostisch principe’ met nucleaire straling. In Medisch Contact van 16 december jl. is hierover een artikel verschenen en ze heeft een subsidie van KWF ontvangen.

Doen we met dit bericht de andere vrouwelijke hoogleraren radiologie tekort, die de afgelopen weken geen publiciteit hebben gehad? Waarschijnlijk wel, dus voor degenen die het beeld compleet willen hebben:

  • prof.dr. Regina Beets-Tan is gespecialiseerd in beeldvorming bij darmkanker en ook als hoogleraar verbonden aan de University of Southern Denmark. Ze is momenteel voorzitter van de European Society of Radiology en van de European Congress of Radiology 2022. Zij was voorzitter van de European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology en van de European Society of Oncologic Imaging, bestuurslid van de European Cancer Organisation en lid van de EU Mission Board for cancer.
  • prof.dr. Birgitta Velthuis verbindt hart en brein en is gespecialiseerd in cardio- en neurovasculaire beeldvorming met CT en MR. Ze heeft onlangs vanuit de alliantie AI for Health van de universiteiten van Utrecht, Eindhoven en Wageningen een geldbedrag ontvangen voor onderzoek naar patiëntparticipatie, voorspelling en preventie van aneurysma rupturen.
  • prof.dr. Myriam Hunink verbindt radiologie met epidemiologie. Ze is als adjunct professor verbonden aan Harvard T.H. Chan School of Public Health en is programme director Master in Health Sciences (NIHES).
  • prof.dr. Liesbeth Reneman doet meerjarig onderzoek naar de effecten en behandelrespons van drugs en medicijngebruik op de hersenen en het gedrag van volwassenen en kinderen. Ze heeft onlangs vanuit de Nederlandse AI Coalitie en Eurostars/ITEA ondersteuning en geldbedragen ontvangen voor verder onderzoek naar het voorspellen van de behandelrespons van antidepressiva. Ze is betrokken in publieke discussies omtrent de legalisering van XTC en wordt als expert uitgenodigd, zoals recentelijk bij een webinar van het Trimbos Instituut.

* Eind 2021 is het gemiddelde percentage vrouwelijke hoogleraren aan de universiteiten in Nederland 26,7%. Meer weten over het aandeel vrouwen in de academische wereld? Klik hier voor de jaarlijkse monitor van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren die begin december 2022 is verschenen.