Corona-virus/COVID-19 en radiologische beeldvorming

Zie de RIVM-website voor de actuele, landelijke richtlijn hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19. In dit bericht wordt ingegaan op de rol van radiologische beeldvorming.

Door een aantal radiologen is met ondersteuning van het bestuur van de NVvR contact gezocht met het Outbreak Managementteam (OMT) van het RIVM. Hierbij is de beschikbare kennis over COVID-19 en radiologische beeldvorming gedeeld en zijn o.a. de volgende punten onder de aandacht gebracht:
• Chinese studies beschrijven dat een CT thorax afwijkingen kan laten zien passend bij COVID-19, ook wanneer meerdere RT-PCR tests van neus- of keelmonsters negatief zijn.
• In de meest recente nationale richtlijn in China (4 maart 2020) is de CT één van de drie klinische criteria voor de primaire diagnose van COVID-19.

Radiologische beeldvorming

Wordt radiologische beeldvorming door het behandelteam nodig geacht, overweeg laagdrempelig een blanco CT thorax. Een normale X-thorax sluit COVID-19 niet uit.
Hieronder enkele links naar artikelen over het Corona-virus/COVID-19 en radiologische beeldvorming.

Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study, The Lancet
CT Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia in 62 Patients in Wuhan, China, AJR
- Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases, Radiology RSNA
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China, Radiology RSNA
Multiple Enzyme Release, Inflammation Storm and Hypercoagulability Are Prominent Indicators For Disease Progression In COVID-19: A Multi-Centered, Correlation Study with CT Imaging Score, SSRN/Preprints with The Lancet

Websites

Links naar websites met meer artikelen over COVID-19 en radiologie:
- RSNA Journals, Special Focus: COVID-19
- Radiopaedia, COVID-19