Corona-virus/COVID-19 en CT-scan van de longen uitgelegd

De aandacht voor de mogelijke rol van een CT-scan van de longen bij de opsporing en behandeling van COVID-19 neemt in rap tempo toe. In China gebeurde dat ook en daar is inmiddels een richtlijn opgesteld, waarin de CT-scan een rol heeft gekregen in meerdere stadia van de infectie. Een Nederlandse richtlijn is nog niet beschikbaar. 

Het is goed om te beseffen dat wanneer iemand met het nieuwe Corona-virus besmet is, de CT-scan afwijkingen kan laten zien die deels overlappen met andere virale ziektes en deels typisch kunnen zijn voor COVID-19. De CT kan daardoor nooit zo betrouwbaar zijn als microbiologie (PCR-test = huidige diagnostiek in de RIVM-richtlijn), maar bij schaarste aan de PCR-testen is het begrijpelijk dat gekeken wordt naar mogelijk andere testen. Een CT-scan laat vroeger afwijkingen zien dan een röntgenfoto van de longen en het kan ook voorkomen dat op CT al afwijkingen zichtbaar zijn, die passen bij een virale infectie, voordat de PCR-test positief is. Mogelijk kan de uitgebreidheid van de afwijkingen op de CT ook informatie geven voor een inschatting hoe ernstig de ziekte is. Wanneer uitgevoerd als een ‘low dose’ scan, zal de stralingsdosis van een CT-scan te verwaarlozen zijn.
Om de CT zo goed mogelijk in te kunnen gaan zetten wordt momenteel in verschillende Nederlandse centra gekeken naar het meest zinvolle gebruik van deze techniek.