Commentaarfase richtlijnherziening Hepatocellulair Carcinoom

De commentaarfase van de herziening van de richtlijn Hepatocellulair Carcinoom is gestart. U kunt tot en met 15 oktober a.s. commentaar indienen. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.