Commentaarfase richtlijn Schildkliercarcinoom

De commentaarfase van de conceptrichtlijn Schildkliercarcinoom is zonet gestart. Tot en met 29 april 2024 kunt u commentaar inleveren. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.