Commentaarfase richtlijn DSD

De conceptrichtlijn Differences of Sex Development (DSD) is zojuist voor commentaar aangeboden. U kunt tot en met 14 juni 2024 commentaar inleveren. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.