Commentaarfase NVvR richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen deel 4-kinderen

Op initiatief van de NVvR is, onder voorzitterschap van dhr. drs. N. (Nanko) de Graaf, de nieuwe richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen deel 4-kinderen ontwikkeld. Namens de NVvR zijn ook de heer dr. M.A.M. (Martijn) den Dekker en de heer drs. R.W.F. (Remy) Geenen betrokken. 
Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn voor ter becommentariëring. De uiterste reactietermijn is 1 maart 2024.

Deze concept richtlijn is het spreekwoordelijke ‘kleine zusje’ van de reeds bestaande richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen die enkel over volwassen patiënten gaat. Deel 1 (2017), deel 2 (2019) en deel 3 (2023) zijn eerder geautoriseerd. Dit vierde deel besteedt aandacht aan vijf onderwerpen die voor kinderen anders zijn of specifieke aandacht behoeven. Deze concept richtlijn is daarom een aanvulling op de richtlijnen voor volwassen patiënten.
De volgende onderwerpen worden behandeld: het identificeren en voorkomen van post contrast acute nierbeschadiging (PC-AKI), hydratie strategieën, profylaxe voor hypersensibiliteitsreacties, de behandeling van acute hypersensitiviteitsreacties bij kinderen en monitoring van schilklierfunctie na toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om de richtlijn in het Engels te schrijven. De uitgangsvragen en aanbevelingen zijn ook beschikbaar in het Nederlands.

Meer informatie over deze reeks NVvR richtlijnen vindt u hier, terwijl over deze commentaarronde hier meer uitleg te lezen is.