Commentaarfase modules herziening richtlijn Borstkanker

De commentaarfase voor de concept modules Herziening richtlijn Borstkanker is gestart. Er zijn meerdere modules ontwikkeld en herzien. U kunt tot en met 10 april a.s. commentaar leveren op deze modules. Klik hier voor meer informatie over deze commentaarronde.