Commentaarfase Licht traumatisch hersenletsel in de acute fase

De commentaarfase van de conceptrichtlijn Licht traumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase is zonet van start gegaan. Tot en met 23 februari 2024 kunt u commentaar inleveren. Hier is meer informatie over deze commentaarronde te vinden.