Commentaarfase Kinder Diagnostische Referentieniveaus (DRN’s)

De commentaarfase van de conceptrichtlijn Kinder Diagnostische Referentieniveaus (DRN’s) is gestart. Tot en met 4 januari 2024 kunt u commentaar indienen op deze richtlijn. Hier is meer informatie over deze commentaarronde te vinden.